Zespół NZOZ Rosa Alba – Centrum Okulistyczne w Wieluniu


Dyrektor Naczelny
właściciel NZOZ Rosa Alba – Centrum Okulistyczne w Wieluniu
Mgr Agnieszka Grabczak

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi. Ukończyła kierunek Zarządzanie Firmą Medyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez szereg lat na stanowisku dyrektora salonu w sieciach optycznych takich jak Optyk Express, Synoptyk czy Vision Express. Jest specjalistką w zakresie okularów i soczewek kontaktowych.
Dyrektor Medyczny, dr Cezary Grabczak

Specjalista chorób oczu Cezary Grabczak, posiada duże doświadczenie zawodowe. Kwalifikacje zdobył szkoląc się w ośrodkach akademickich takich jak: Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, Szpital Miejski im. K Jonshera w Łodzi, Kalafong Academic Hospital (Pretoria, RPA), King Edward VII University Hospital (Durban, RPA), Groote Schuur University Hospital (Kaapstad, RPA) czy S:t Eriks Ögonsjukhus (Sztokholm, Szwecja). Odby3 liczne szkolenia w renomowanych prywatnych klinikach okulistycznych jak np. Pretoria Eye Institute (Pretoria, RPA), Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Linz, Austria) czy Clinique Sourdille (Nantes, Francja). Dwukrotnie by3 ordynatorem oddzia3u okulistycznego: w Madadeni Hospital (Newcastle, RPA) oraz w Szpitalu Nr 2 w Sosnowcu. Przez ostatnie lata pracował w Wielkiej Brytanii w takich ośrodkach jak: Arrowe Park Wirral University Teaching Hospital, Royal Oldham Hospital czy Royal Eye Infirmary w Plymouth. Za pracę w Republice Południowej Afryki został wyróżniony przez S.A.National Council for the Blind. Głównie specjalizuje się chirurgii zaćmy i przedniego odcinka (powieki, drogi łzowe, spojówka, rogówka) a od 12 lat w chirurgii jaskry stosując najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie ( operacje z zastosowaniem implantów typu SOLX, ExPress, SK-Gell czy zastawka Ahmeda).