background image
LASEROTERAPIA
(cena dotyczy zabiegu na jednym oku)
1. Laser YAG
• kapsulotomia - 250,00 PLN
• irydotomia - 250,00 PLN
• witreoliza - 300,00 PLN
2. Fotokoagulacja
• Trabekuloplastyka – 300,00 PLN
• Hialoidotomia – 300,00 PLN
• Fotokoagulacja przedarcia siatkówki – 300,00 PLN
• Fotokoagulacja odwarstwienia siatkówki – 300,00 PLN
• Fotokoagulacja zmian degeneracyjnych siatkówki / naczyniówki – 300,00
PLN
• Fotokoagulacja siatkówki w przebiegu CRVO – 300,00 PLN
• Pafotokoagulacja – 300,00 PLN
(cena dotyczy jednej sesji zabiegu na obu oczach)