background image
DIAGNOSTYKA
1. Diagnostyka ogólna dorosłych - 130,00 PLN
Obejmuje:
• Badanie w lampie szczelinowej,
• Tonometria,
• Badanie dna oka,
• Refrakcja,
• Ocena ostrości wzroku (nie jest równoznaczna z doborem okularów).
2. Diagnostyka ogólna dzieci - 130,00 PLN
Obejmuje:
• Ocena ostrości wzroku,
• Ocena ustawienia i ruchomości gałek ocznych,
• Refrakcja,
• Badanie dna oka.
3. Badanie dna oka u niemowl
ąt - 150,00 PLN
4. Dobór soczewek kontaktowych - 130,00 PLN
Obejmuje:
• Ocena ostrości wzroku,
• Badanie w lampie szczelinowej,
• Refrakcja,
• Keratometria,
• Mapa rogówki.
5. Dobór okularów + dobór soczewek kontaktowych - 150,00 PL
6. Diagnostyka jaskry - 300,00 PLN
Obejmuje:
• Pole widzenia,
background image
• Gonioskopia,
• OCT tarczy n,II,
• GDx
• Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometr PASCAL / tonometr Goldmana),
• Pachymetria,
• UBM.
7. Kwalifikacja do operacji zaćmy - 150,00 PLN
Obejmuje:
• Ocena ostrości wzroku,
• Ocena w lampie szczelinowej,
• Tonometria,
• Keratometria,
• Badanie śródbłonka rogówki,
• Ocena komory przedniej,
• Biometria,
• USG B.
8. Badanie kontrolne - 50,00 PLN
(dotyczy kontroli do 2 tygodni od rozpocz
ęcia leczenia)
9. OCT - 100,00 PLN
10. USG - 100,00 PLN
11. UBM - 100,00 PLN
12. Pachymetria (OCT) - 100,00 PLN
13. Ocena komory przedniej (VIsionix) - 100,00 PLN
14. Perymetria - 50,00 PLN
15. Tonometria:
• Tonometrem Schiotza - 30,00 PLN
• Tonometrem TonoPen - 30,00 PLN
background image
• Tonometrem Goldmana - 50,00 PLN
16. Sondowanie i płukanie dróg łzowych u dorosłych - 130,00 PLN
17. Sondowanie i płukanie dróg łzowych u dzieci - 300,00 PLN
18. Usuni
ęcie ciała obcego z zewnętrznych części oka - 130,00 PLN
19. Usuni
ęcie nieprawidłowo rosnących rzęs - 50,00 PLN